Obchodní podmínky

Nákupní řád, obchodní a dodací podmínky  

Vážení zákazníci, před objednáním zboží Vám doporučujeme seznámit se s obchodními podmínkami našeho internetového obchodu. Obchodní podmínky se řídí platným zněním ustanovení obchodního zákoníku. 


1. Objednání zboží   

Zboží nabízené v našem internetovém obchodě je možné objednat následujícími způsoby:   


a) pomocí objednávkového formuláře po provedení registrace 

b) telefonicky na čísle: +420 603276837 

c) e-mailem na adrese: mb_modely@volny.cz 


Objednávka musí obsahovat následující údaje:  


a) Jméno a příjmení 

b) Úplnou adresu dodání včetně PSČ a telefonního čísla, nebo e-mail adresy

c) Označení zboží - katalogové číslo (kde není název zboží) 

d) Modelovou velikost 

e) Způsob doručení zboží (Česká pošta, osobní odběr, jiný…) 

f) Způsob platby (bankovní převod, dobírka, v hotovosti, GoPay, apod.) 

g) Další kontaktní údaje 


Prodávající si vyhrazuje právo v určitých případech nechat potvrdit objednávku. V případě odmítnutí kupujícím je tato považována za neplatnou 


2. Ochrana poskytovaných údajů   

Svojí registrací učiněnou zasláním objednávky přistupuje zákazník na níže uvedené podmínky: Při nakládání s osobními daty se provozovatel tohoto internetového obchodu zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Provozovatel obchodu prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro jeho interní potřebu a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Nastal-li by případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka třetí osobě provozovatel se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. 


3. Způsob doručení   

Zboží si můžete vyzvednout následujícími způsoby:   


a) Osobně na adrese: Zvánovická 2509/1, Praha 4, 141 00 

b) Prostřednictvím České pošty v rámci ČR a EU také do stát§ mimo EU.

    Prostřednictvím služby Zásilkovna (po ČR) /Paketa do vybraných zemí, které služba nabízí.     

c) Zásilky do zahraničí jsou posílány Českou poštou. K ceně zboží bude připočteno poštovné dle platných tarifů České pošty. 


Kupující se stává vlastníkem zboží v okamžiku zaplacení plné ceny zboží. Cena zboží se považuje za zaplacenou momentem předání příslušné částky ve výši kupní ceny prodávajícímu, případně předání příslušné částky ve výši kupní ceny České poště, případně připsáním příslušné částky ve výši kupní ceny na účet prodávajícího. 


4. Placení zboží   

Zboží můžete zaplatit následujícími způsoby:   


a) dobírkou - peníze jsou předány při převzetí přepravci (pouze Česká republika a Slovensko) 

b) převodem na účet (předplatnou) - peníze jsou poukázány na bankovní účet prodávajícího, zboží je distribuováno v okamžiku připsání celé částky na účet 

c) hotově při převzetí v prodejně 

d) platební bránou GoPay - bezpečná online platba


Zasílání do zahraničí je prováděno výhradně po převodu na bankovní účet prodávajícího (předplatnou). K ceně zboží je připočítáno poštovné dle platných tarifů České pošty. 


5. Částečné dodání   

Při objednání více položek zboží se může stát, že nebudeme schopni dodat veškeré objednané zboží v jednom termínu. V takovém případě budete dotázáni, zda si přejete dodávku rozdělit do více částí. Poštovné budete platit pouze jednou. 


6. Vrácení peněz   

Na veškeré u nás zakoupené zboží poskytujeme záruku vrácení peněz bez udání důvodu, pokud zákazník zašle zboží zpět na adresu MBmodely, Ing.Miroslav Barnet, Bělčická 8/2823, Praha 4, 141 00 ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení zboží. Zboží musí být zasláno pouze jako obyčejný balík. Na zboží zaslané na dobírku nebude brán zřetel. Zboží musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno a uloženo v originálním obalu. Vráceny budou pouze peníze za objednané zboží, nikoli za poštovné. Při vrácení zboží uveďte prosím bankovní spojení . Při zaslání vrácené částky poštovní složenkou bude od vrácené částky odečten poplatek za zaslání. Na základě novely zákona o odpadech č.185/2001Sb. jsme povinni vybírat příspěvek na likvidaci historického elektrozařízení. 


7. Reklamační a záruční podmínky   

Tento reklamační řád je okamžikem uzavření kupní smlouvy (okamžikem přijetí objednávky) závazný pro prodávajícího i kupujícího a obě strany se zavazují jím řídit. Záruka se vztahuje na bezvadnou funkci výrobku při správném používání zboží a na vady vzniklé prokazatelnou vinou výrobce. Záruka se nevztahuje na díly, podléhající přirozenému opotřebení a závady vzniklé dopravou, nevhodným skladováním či nešetrným nebo neodborným zacházením. Záruka z případných vad na zboží může být uplatněna výhradně po dobu záruční doby. Záruční doba trvá 24 měsíců (není-li výslovně sjednáno jinak) a počíná dnem zaplacení či převzetí zboží, podle toho, která skutečnost nastane dříve. V případě, že má zboží v záruční době prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má kupující nárok na výměnu zboží za zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu. V ostatním má kupující nárok na opravu či doplnění. Veškeré zboží je před odesláním k zákazníkovi zkontrolováno a přezkoušeno. Dodavatel nenese zodpovědnost za škody vzniklé při přepravě zákazníkovi. Zboží si proto prosíme překontrolujte při jeho převzetí. Je-li poškozené, nepřebírejte ho. Zboží je pojištěné a vzniklou škodu hradí přepravce. 


8. Kontaktní údaje   

Provozovatelem tohoto internetového obchodu je Miroslav Barnet, MBmodely,

IČO 64571122, Bělčická 8/2823, 141 00, Praha 4, e-mail: mb_modely@volny.cz